Vermist persoon: het Haagsch Recherchebureau helpt

Als een persoon gemist wordt door de omgeving waar deze recentelijk is geweest en niet terugkomt binnen 48 uur, kun je iemand opgeven als vermist. Dit kan een gezinslid zijn, een vriend, een patiënt, etc. In zo’n geval wil je graag iemand opsporen. Personen opsporen kan echter ook in andere gevallen. Wanneer je bijvoorbeeld de contactgegevens niet meer hebt van een oude bekende die naar het buitenland is verhuisd, of een gebroken familierelatie die je wilt herstellen.

Vermissing

Volgens de politie is iemand vermist als het ongebruikelijk is voor een persoon om afwezig te zijn uit de vertrouwde omgeving, of als de verblijfplaats van de persoon onbekend is. De politie start een onderzoek bij een urgente vermissing, hierbij zullen zij snel in actie komen met het onderzoeken van woning, bezittingen, etc. Het is hierbij belangrijk dat er voorafgaand wordt gekeken of er een bericht is achtergelaten in bijvoorbeeld telefoon, computer of huis. Ook wordt er gevraagd of je een lijst kunt maken met de kleding die de vermiste persoon aan had op dag van vermissing en wat deze mee heeft genomen aan indentiteitsbewijs, bagage en/of voertuig.Bij een niet-urgente vermissing, waarbij het duidelijk is dat de vermiste persoon (volwassene) vrijwillig is vertrokken, dien je eerst een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Dit is omdat 75% van de vermiste gevallen binnen 24 uur terecht is.

Oriënterend onderzoek

Het Haagsch Recherchebureau kan al een oriënterend onderzoek starten binnen de eerste 48 uur na vermissing. Dit kan zowel bij urgente als niet-urgente gevallen van vermissing. Het belang moet als gerechtvaardigd worden beschouwd. Als het gerechtvaardigd belang, voor het opsporen van een persoon, door je aantoonbaar is gemaakt kunnen we het onderzoek openen. Het onderzoek bestaat uit o.a. digitaal onderzoek, buurtonderzoek en andere vormen van tactisch onderzoek. Tijdens het digitaal onderzoek verifiëren we de informatie die je als opdrachtgever met ons hebt gedeeld, kijken we naar aanknopingspunten op bijvoorbeeld camera's, laptops en telefoons en brengen we de veiligheidsrisico’s in kaart. Dit onderzoek is het fundament voor verder uitvoerend onderzoek, zoals een buurtonderzoek of observaties.

Opsporing door Haagsch Recherchebureau

Een particulier rechercheur heeft meer rechten dan een burger, namelijk het mogen volgen van personen. Daarnaast is men gescreend door de Nationale Politie wat onze betrouwbaarheid en integriteit onderschrijft. Hierdoor zijn burgers over het algemeen een stuk opener tegen onze particulier rechercheurs.

Het particulier onderzoek dat we uitvoeren is op basis van vrijwilligheid, iets wat een verschil is met de politie. Zo kunnen we (eventuele) betrokkenen, zoals buurtbewoners, interviewen, maar is men niet verplicht hieraan mee te werken. Onze rechercheurs gaan te werk op een vergunning van Ministerie van Veiligheid en Justitie en met een zogenaamde gele pas. Dit is een legitimatiebewijs uitgegeven door de Nationale Politie. Hiermee zijn particulier rechercheurs of onderzoekers dus bevoegd tot het uitvoeren van onderzoek, zowel online als offline. Wij houden ons te allen tijde aan de Privacy Gedragscode voor Particulier Onderzoeksbureaus en beroepsgeheim. We delen dan ook nooit gegevens met derden, zonder toestemming van de betrokkene(n). De enige uitzondering hierop is informatiedeling met de politie, indien in belang van het onderzoek.

Na sporen te hebben gevonden in ons digitale onderzoek, kunnen we een buurtonderzoek starten. Met de gele pas die wij van de politie krijgen, kunnen wij de buurt voorzichtig rondvragen. Het hangt af van de aard van onderzoek en het soort buurt of dit waardevolle informatie oplevert.

“Door het Haagsch Recherchebureau ben ik geholpen in het opsporen van een voor mij lang verloren persoon, en het vaststellen van mogelijke stappen om aan deze persoon een bericht te doen toekomen, dat heel lang "in de pen" gezeten heeft. Ik ben niet alleen in opsporingstechnische, maar ook in persoonlijke, direct vertrouwelijke, aspecten van mijn zoektocht kundig en alert terzijde gestaan. Ik ben echt geholpen, in oplossen van een moeilijke en pijnlijke kwestie. Deze samenwerking zal mij altijd als zeer bijzonder in herinnering blijven.”

Contact zoeken

Wanneer we de (vermiste) persoon hebben opgespoord, is de volgende stap contact zoeken. Hoe dit in zijn werk gaat is natuurlijk situatie-gerelateerd. Wij delen nooit persoonlijke informatie zonder instemming van beide partijen. Indien beide partijen elkaar graag weer eens zien kunnen we een afspraak arrangeren op neutraal gebied. We hebben bezoekadressen verspreid over het hele land waar je terecht kunt voor een afspraak. Momenteel hebben we bezoekadressen in Leeuwarden, Amsterdam, Utrecht, Zwolle & Rotterdam.

Afspraken en informeren

Voordat ons onderzoek van start gaat informeren we je over de inspanningsverplichting die we leveren, anders dan een resultaatverplichting. Wij kunnen onze inspanning garanderen, maar het eindresultaat helaas niet. Wel informeren je bij aanvang van het onderzoek over de verwachte slagingskans. Ook spreken we een prijsplafond af. Dit is altijd hoger dan de daadwerkelijke kosten. Hiermee willen we voorkomen dat we bij onverwachte situaties het onderzoek niet succesvol kunnen afsluiten door bijvoorbeeld een tekort aan uren. We vinden het belangrijk om de opdrachtgever goed te blijven informeren. Dit kan op dagelijkse of wekelijkse basis. Mocht het onderzoek doodlopen, brengen we je vroegtijdig op de hoogte en bespreken we eventuele vervolgmogelijkheden, haalbaarheid en kosten.

Is er iemand waar je (weer) mee in contact zou willen komen, maar heb je geen idee hoe je in contact moeten, door het ontbreken van persoonsgegevens? Schakel de particulier rechercheurs van het Haagsch Recherchebureau in, dan kijken we wat wij voor je kunnen doen!

Vrijblijvend advies?

Graag adviseren we je vrijblijvend en geheel kosteloos, elke zaak is immers anders. We kunnen ons goed voorstellen dat je het spannend vindt om een recherchebureau in te schakelen, je doet dat immers niet elke dag. Een vrijblijvend adviesgesprek vindt daarom, indien nodig, plaats op neutraal terrein en het contact verloopt via het kanaal van je voorkeur. Dit zodat de wederpartij niets meekrijgt van het contact dat je met ons hebt. Zo zijn we bereikbaar via WhatsApp, telefoon, e-mail en in persoon.

Over de auteur
Na jaren te hebben gewerkt in het bedrijfsleven en als interimmer bij de Nationale Politie is Jan-Paul Kreukniet het Haagsch Recherchebureau gestart.

Met een frisse blik op de particuliere onderzoeksbranche heeft hij besloten het nèt even anders aan te pakken. Zo leidt hij zijn rechercheurs met de Haagsche Recherche Academie zelf op samen met een team van specialisten, zet hij volop in op innovatie en werkt hij in dossiers geregeld samen met de Nationale Politie.
WhatsApp Logo