Veilig zaken doen

Doe de ID-check

Haagsch Recherchebureau vraagt iedereen met toegang tot het onderzoeksdossier om een ID-check uit te voeren. Waarom doen we dit?

Voorkomen van fraude
Jouw ID-check helpt ons om identiteitsfraude te voorkomen en verkleint de kans dat onze diensten onrechtmatig worden gebruikt. Door te weten wie je bent, kunnen we samenwerken in een veilige en vertrouwde omgeving.

Waarborgen van privacy
Door te bevestigen wie toegang heeft tot de gevoelige informatie die wij delen, beschermen we de privacy van alle betrokkenen. Vertrouwelijke gegevens zijn bij ons in veilige handen, en we zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben.

Voldoen aan wet- & regelgeving
Als recherchebureau zijn we gebonden aan strikte wet- en regelgeving. Jouw ID-check zorgt ervoor dat we aan deze eisen voldoen en biedt jou de zekerheid dat wij onze werkzaamheden op een legale en ethische wijze uitvoeren.
Start opnieuw

Naast de echtheid en geldigheid van het document controleren we of je een Politiek Prominent Persoon bent, of je op een sanctielijst staat en of je op een opsporingslijst staat.

Erkend door