Verzuimprotocol: jouw schild tegen verzuimfraude

Verzuim is een natuurlijk onderdeel van het bedrijfsleven. Iedereen is wel eens ziek. Maar wat als verzuim niet is wat het lijkt? Verzuimfraude kan je bedrijf ondermijnen en leiden tot onnodige kosten en een verstoorde werksfeer. In deze blog duiken we in het belang van een goed verzuimprotocol en hoe dit je kan helpen verzuimfraude snel op te sporen en te onderzoeken.

Wat is Verzuimfraude?

Verzuimfraude vindt plaats wanneer een werknemer zich onterecht ziek meldt, terwijl hij of zij in werkelijkheid niet ziek is. Dit kan variëren van een enkele valse ziekmelding tot langdurig misbruik van ziekteverlof.

De Rol van een Verzuimprotocol

Een verzuimprotocol is een gedetailleerd plan dat de procedures beschrijft voor het omgaan met verzuim binnen een organisatie. Een goed protocol omvat:

  1. Duidelijke Richtlijnen: wat wordt er van werknemers verwacht als ze ziek zijn? Hoe en wanneer moeten ze zich ziek melden?
  2. Vastlegging en Monitoring: hoe wordt verzuim geregistreerd en gevolgd? Zijn er patronen die wijzen op mogelijk misbruik?
  3. Communicatieprocedures: hoe communiceer je met een zieke werknemer? Welke informatie moet worden uitgewisseld?
  4. Re-integratiebeleid: hoe ondersteun je werknemers bij hun terugkeer naar werk?
  5. Fraudepreventie en -onderzoek: welke stappen onderneem je als je verzuimfraude vermoedt?

Het Snel Opsporen van Verzuimfraude

Met een solide verzuimprotocol kun je onregelmatigheden in verzuimpatronen herkennen. Frequent kortdurend verzuim, verzuim rondom weekenden of vakanties, of inconsistenties in de opgegeven redenen voor afwezigheid kunnen signalen zijn van verzuimfraude.

Onderzoek naar Verzuimfraude

Wanneer je vermoedens hebt van verzuimfraude, is het belangrijk om snel en discreet te handelen. Een onderzoek kan intern worden gestart, maar voor objectiviteit en expertise kan het inschakelen van een extern recherchebureau, zoals het Haagsch Recherchebureau, een verstandige keuze zijn. Zij kunnen met hun ervaring en middelen een grondig onderzoek instellen naar de feiten.

Conclusie

Een goed verzuimprotocol is niet alleen een middel om verzuim te beheren, maar ook een krachtig instrument in de strijd tegen verzuimfraude. Het stelt je in staat om snel en adequaat te reageren, waardoor je de integriteit van je bedrijf beschermt en de kosten beheerst. Vergeet niet, verzuimbeheer is een continu proces dat aandacht en zorg vereist. Met een sterk protocol en de juiste partners kun je de gezondheid van je bedrijf waarborgen.

In onze volgende blog zullen we het hebben over het creëren van een positieve bedrijfscultuur die verzuim op een natuurlijke manier vermindert. Want een gezonde werkomgeving is de beste preventie tegen verzuim en fraude.

Over de auteur
Als voormalig Interim Innovatie Consultant bij de Nationale Politie heeft Jan-Paul Kreukniet een schat aan ervaring en kennis opgedaan op het gebied van onderzoek en veiligheid. Hij weet als geen ander hoe belangrijk het is om te blijven innoveren en bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen in zijn vakgebied.

Haagsch Recherchebureau investeert dan ook voortdurend in nieuwe middelen en technologie om de kwaliteit van de recherche onderzoeken te verhogen.

Blog delen of opslaan?

WhatsApp Logo