Hoe vergaart een Recherchebureau bewijslast in 2023?

Je overweegt een recherchebureau in te schakelen als privé persoon of bedrijf, maar je wilt eerst weten hoe recherchebureaus bewijs vergaren? We zullen niet de exacte inzet van deze middelen kunnen uitleggen, maar je leest in deze blog wel welke middelen we inzetten in onze onderzoeken. Deze blog is daarmee zeker een aanrader om te lezen!

Juridische toetsing

Om te beginnen heeft een particulier rechercheur, ook wel particulier onderzoeker of Privé Detective, niet meer rechten dan een gewone burger. Alleen is hij/zij gescreend door de Nationale Politie en heeft men een vergunning van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. Tevens zijn zij bevoegd tot het uitvoeren van online onderzoek en de uitvoering van observaties. Hiermee weet je zeker dat je een betrouwbare partij in huis haalt die zich bijvoorbeeld ook houdt aan de Privacy Gedragscode voor Particulier Onderzoeksbureaus. Het Haagsch Recherchebureau is in het bezit van zo'n vergunning (POB1891), tevens zijn al onze rechercheurs voorzien van een zogenaamde gele pas (een legitimatiebewijs uitgegeven door de Nationale Politie).

Daarnaast dient een recherchebureau altijd het minst zware middel in te zetten (Subsidiariteitsbeginsel) en dient het middel in verhouding te staan met het feit waar de betrokkene c.q. subject van wordt verdacht (Proportionaliteitsbeginsel).

Tot slot wordt het bewijs vergaard door een erkend recherchebureau door rechters erkend als onafhankelijk. Hiermee sta je dus een stuk sterker in de rechtbank, dan met bewijs dat door jezelf of mensen die dichtbij je staan is vergaard.

Dan nu terug naar de middelen die een recherchebureau kan inzetten tijdens haar onderzoeken.

Uitvoeren observaties

Voor iedereen is dit middel het meest bekend. Observaties kenmerken we door statisch en dynamisch, iets wat redelijk voor zichzelf spreekt. Dagen posten op een bepaalde plek (statisch), de betrokkene volgen per fiets, lopend, met de auto of in het OV (dynamisch).

Plaatsen cameravoertuig

Cameravoertuigen kunnen ingezet worden op lastige locaties, als aanvulling op observatie. Belangrijk om te weten is dat dit middel pas wordt ingezet als blijkt dat er onvoldoende resultaat wordt geboekt met observaties. Daarnaast dient het in verhouding te staan met het feit waar betrokkene verdacht van wordt. Zo kun je je voorstellen dat we dit middel eerder bij woonfraude en diefstal inzetten, dan bij overspel.

Afnemen interview of verhoor

Middels het interviewen of verhoren van betrokkenen kunnen we bewijs verzamelen, denk aan het interviewen van de buren bij woonfraude of collega's bij bedrijfsfraude.

Digitaal onderzoek: Open Source Intelligence (OSINT)

Middels Open Source Intelligence doen wij onderzoek op bijvoorbeeld social media en het dark web, door de inzet van onze digitale specialisten krijgen we vaak meer naar boven dan je verwacht.

Uitvoeren buurtonderzoek

Zijn de observaties afgerond, maar willen we aanvullend bewijs? Dan kan een buurtonderzoek interessant zijn. Afhankelijk van het soort buurt en het type feit levert dit soms waardevolle extra informatie op.

Plaatsen verborgen camera

Bij bedrijfsfraude maken we nog weleens gebruik van verborgen camera's (heimelijk cameratoezicht). Hiervoor dient de inzet van (verborgen) camera's echter wel in het personeelsreglement te zijn opgenomen en dient de ondernemingsraad toestemming te geven. Bovendien dient de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk te zijn. Daarmee is de inzet van een verborgen camera in bijvoorbeeld een toiletruimte uitgesloten. Daarnaast dient de periode beperkt te worden, het cameragebruik zo gericht mogelijk te zijn en dient er een evaluatie met de onderzochte personen plaats te vinden. Tot slot dient het samen te gaan met andere maatregelen en kan het alleen worden ingezet als met andere middelen onvoldoende resultaat wordt geboekt.

Plaatsen GPS Bakens

De inzet van GPS bakens is aan veel regels gebonden. Vandaar dat we dit middel zeer zelden inzetten. Zo kan het baken alleen op zakelijke voertuigen, of privé voertuigen die zakelijk ingezet worden, geplaatst worden en dient het voertuig op dat moment zakelijk gebruikt te worden. Tevens dient het GPS baken alleen ondersteunend ingezet te worden, zo is het van belang dat ook een volgvoertuig aanhaakt.

Kortom, er zijn genoeg middelen om je van bewijs te voorzien. Zolang het maar in verhouding staat tot de gepleegde feiten en je je aan de wet bij de inzet ervan.

Vrijblijvend advies?

Graag adviseren we je vrijblijvend en geheel kosteloos, elke zaak is immers anders. We kunnen ons goed voorstellen dat je het spannend vindt om een recherchebureau in te schakelen, je doet dat immers niet elke dag. Een vrijblijvend adviesgesprek vindt daarom, indien nodig, plaats op neutraal terrein en het contact verloopt via het kanaal van je voorkeur. Dit zodat de wederpartij niets meekrijgt van het contact dat je met ons hebt. Zo zijn we bereikbaar via WhatsApp, telefoon, e-mail en in persoon.  

Over de auteur
Als voormalig Interim Innovatie Consultant bij de Nationale Politie heeft Jan-Paul Kreukniet een schat aan ervaring en kennis opgedaan op het gebied van onderzoek en veiligheid. Hij weet als geen ander hoe belangrijk het is om te blijven innoveren en bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen in zijn vakgebied.

Haagsch Recherchebureau investeert dan ook voortdurend in nieuwe middelen en technologie om de kwaliteit van de recherche onderzoeken te verhogen.

Blog delen of opslaan?

WhatsApp Logo