Wat maakt het Haagsch Recherchebureau uniek?

Doordat ons observatie- en (digitale) rechercheteam structureel op hoog niveau in-house wordt getraind, zijn onze rechercheurs op alles voorbereid. Dit in combinatie met een uitgebreid aanbod aan diverse cover materialen, specialistische middelen, innovatieve software en een breed wagenpark, maakt dat we sterk zijn in het draaien van (risicovolle) particuliere rechercheonderzoeken.

Screening

Voordat een rechercheur voor het Haagsch Recherchebureau aan de slag gaat doorlopen ze onze strenge selectie en screening. Deze bestaat o.a. uit verschillende gesprekken, een assessment, identiteitsvaststelling, achtergrondonderzoek en een onderzoek naar het gerechtelijk verleden. Tevens wordt er een screening uitgevoerd door de Nationale Politie. Hierdoor weet je als opdrachtgever dat je te maken hebt met een betrouwbare en integere rechercheur, met een beroepsgeheim, die onderzoek uitvoert met onafhankelijke waarheidsvinding als uitgangspunt.

Opleiding

Al onze observanten doorlopen bij ons een zware 20-daagse observatie opleiding op HBO(+) niveau, gericht op Onopvallend en Veilig Rijden (OVR) en Onopvallend en Veilig Observeren (OVO). In deze specialistische opleiding wordt o.a. aandacht besteed aan rijvaardigheid, covers, cover materialen, procedures, contra observatie, zichtlijnen, heimelijke middelen en rapporteren. Deze opleiding is uniek in Nederland en bereidt onze observanten middels extreme scenario's voor op de praktijk.

Onze Open Source Intelligence (OSINT) rechercheurs hebben een uitgebreide opleiding gevolgd in het uitvoeren van online onderzoek bij een specialistisch partner en zijn allen Certified Open Source Intelligence Expert® (OSINT-III). Na het voltooien van deze post-HBO opleiding kan men heimelijk online onderzoek uitvoeren, bewijslast vergaren en rapporteren.

Bijscholing

Door ons observatieteam en ons (digitale) rechercheteam elk kwartaal samen te laten trainen in een levensecht scenario blijven we scherp op onze procedures, onderhouden we onze kwaliteitsstandaard en blijven we ons ontwikkelen.

Bovendien volgen alle leden van ons observatieteam, net als de Nationale Politie, jaarlijks een Applicatiedag Onopvallend en Veilig Rijden (OVR) bij onze specialistisch rijdocent om hun rijvaardigheid scherp en op peil te houden.

Onze OSINT rechercheurs volgen de ontwikkelingen in de markt op de voet en scholen zich bij waar nodig in het snel veranderende digitale landschap.

Middelen

Tijdens onze recherche onderzoeken maken we gebruik van heimelijke middelen. Je kunt hierbij denken aan o.a. communicatiemiddelen, (warmtebeeld)camera's, drone's, peilbakens en postvoertuigen. De heimelijke middelen waar wij over beschikken zijn hetzelfde als die worden ingezet door opsporingsdiensten. Hiermee kunnen we ongezien rechercheonderzoeken draaien en bewijslast vergaren in de publieke ruimte.

Software

Als enige recherchebureau in Nederland beschikken wij over kostbare specialistische software die o.a. wordt gebruikt door Nederlandse en Amerikaanse opsporingsdiensten. Hiermee is onze communicatie, locatiedeling, bestandsdeling, drone operatie en rapportage (kosten)efficiënt uit te voeren. Zo kunnen bijvoorbeeld de bevindingen van onze (voor)verkenningen eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt tijdens briefings van ons observatieteam. Daarnaast kunnen dronebeelden, beeldmateriaal en locatie realtime worden ingezien door ons rechercheteam op kantoor, waardoor op afstand kan worden bijgestuurd in de operatie, indien nodig.

Wagenpark

Door een samenwerking met onze mobiliteitspartners kunnen wij op afroep beschikken over elk type voertuig, van oldtimer tot hedendaagse modellen. Naast auto's beschikken we ook over o.a. fietsen, scooters, motoren, bestelbussen, vrachtwagens en boten. Sommigen hiervan zijn uitgerust met heimelijke apparatuur. Dit maakt het mogelijk dat we in grote (risicovolle) onderzoeken ons kunnen aanpassen op de omgeving. Om in te spelen op het milieu zijn dit waar (tactisch) mogelijk ook elektrische en hybride voertuigen.

Covers

Met ons brede scala aan covers en cover materialen, die al tijdens de opleiding worden uitgeleerd, gaan onze observanten goed op in de omgeving. Ze kunnen daardoor discreet te werk gaan en zo kunnen we betrouwbare observatierapportages leveren aan onze opdrachtgever.

Contraobservatie

Middels actief trainen op contra observatie, ook wel contra surveillance (CS), en hier altijd rekening mee te houden tijdens het draaien van observaties, beperken we het afbreukrisico voor de opdrachtgever en de veiligheidsrisico's van onze observanten. Voor de veiligheid van ons observatieteam werken zij met een kogel- en steekwerend vest en een noodknop met doormelding naar de politie indien het dreigingsniveau van het onderzoek hiernaar is.

Vrijblijvend advies?

Graag adviseren we je vrijblijvend en geheel kosteloos, elke zaak is immers anders. We kunnen ons goed voorstellen dat je het spannend vindt om een recherchebureau in te schakelen, je doet dat immers niet elke dag. Een vrijblijvend adviesgesprek vindt daarom, indien nodig, plaats op neutraal terrein en het contact verloopt via het kanaal van je voorkeur. Dit zodat de wederpartij niets meekrijgt van het contact dat je met ons hebt. Zo zijn we bereikbaar via WhatsApp, telefoon, e-mail en in persoon.

Over de auteur
Na jaren te hebben gewerkt in het bedrijfsleven en als interimmer bij de Nationale Politie is Jan-Paul Kreukniet het Haagsch Recherchebureau gestart.

Met een frisse blik op de particuliere onderzoeksbranche heeft hij besloten het nèt even anders aan te pakken. Zo leidt hij zijn rechercheurs met de Haagsche Recherche Academie zelf op samen met een team van specialisten, zet hij volop in op innovatie en werkt hij in dossiers geregeld samen met de Nationale Politie.
WhatsApp Logo