Alimentatie onderzoek door Haagsch Recherchebureau

Je bent gescheiden en betaalt alimentatie aan je ex. Of misschien liggen jullie in scheiding en wil je ex-partner alimentatie van je ontvangen? Hoe bepaal je of je deze alimentatie niet (meer) hoeft te betalen en hoe wordt hiernaar onderzoek gedaan door een particulier recherchebureau? Je leest het in deze blog.

Artikel 1:160 BW

Het starten van een Alimentatie onderzoek heeft alles te maken met Artikel 1:160 BW. De juridische beschrijving bestaat uit het volgende: "Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren."  Dit artikel bepaalt of bepaalt dus wanneer het betalen van alimentatie ophoudt te bestaan. Vaak laten ex-partners hun partnerschap niet registreren, treden ze niet in het huwelijk en gaan ze ook geen geregistreerd partnerschap aan, zij verliezen dan immers het recht op alimentatie.

Als je goed hebt opgelet blijft dan 1 optie over: samenleven met een ander waren zij gehuwd. Hiervoor is bewijs nodig op 5 vlakken. Welke dit zijn lees je verderop, maar eerst het volgende. Elk van de 5 punten kan op verschillende manieren worden aangetoond. Welke manieren dit zijn delen we expres niet in deze blog. We willen ex-partners immers niet een handje helpen.

1. Het hebben van een affectieve relatie

Als particulier rechercheur dienen we aan te tonen dat er sprake is van een affectieve relatie. Er zijn vele manieren hier uiting aan te geven.

2. Duurzame aard

Naast dat het affectieve relatie dient te zijn, dient het ook een relatie van duurzame aard te zijn.

3. Wederzijdse verzorging

Punt 3, wederzijdse verzorging, is vaak de lastigste van de 5, veel hiervan vindt immers binnenshuis plaats, waar wij als particulier onderzoeker geen zicht op (mogen) hebben.

4. Samenwonen

Middels beelden kunnen wij het samenwonen aantonen. Goed om te weten is dat het samenwonen niet op 1 plek hoeft te zijn. Het afwisselend samenwonen op 2 plaatsen is dus ook samenwonen.

5. Voeren van een gemeenschappelijke huishouding.

Het laatste punt, nummer 5, om de slagingskans nog verder te vergroten. Bij het voeren van een gemeenschappelijke huishouding, kijken we naar het feit of kosten worden gedeeld en of men het huishouden deelt. Hier kunnen we helaas niet al te diep op ingaan, om o.a. jouw ex niet wijzer te maken.

Inzet van een Advocaat

We raden onze klanten altijd aan om een advocaat in de arm te nemen. Vooral bij dit type onderzoek werken we tevens vaak samen met deze advocaat. Hiermee vergroten we samen de slagingskans van jouw zaak en pakken we partneralimentatiefraude aan.

Vrijblijvend advies?

Graag adviseren we je vrijblijvend en geheel kosteloos, elke zaak is immers anders. We kunnen ons goed voorstellen dat je het spannend vindt om een recherchebureau in te schakelen, je doet dat immers niet elke dag. Een vrijblijvend adviesgesprek vindt daarom, indien nodig, plaats op neutraal terrein en het contact verloopt via het kanaal van je voorkeur. Dit zodat de wederpartij niets meekrijgt van het contact dat je met ons hebt. Zo zijn we bereikbaar via WhatsApp, telefoon, e-mail en in persoon.

Over de auteur
Als voormalig Interim Innovatie Consultant bij de Nationale Politie heeft Jan-Paul Kreukniet een schat aan ervaring en kennis opgedaan op het gebied van onderzoek en veiligheid. Hij weet als geen ander hoe belangrijk het is om te blijven innoveren en bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen in zijn vakgebied.

Haagsch Recherchebureau investeert dan ook voortdurend in nieuwe middelen en technologie om de kwaliteit van de recherche onderzoeken te verhogen.

Blog delen of opslaan?

WhatsApp Logo