Wet verbetering Poortwachter: waar je let je op als werkgever?

De Wet verbetering Poortwachter: waar je op moet letten als werkgever. Zorg voor re-integratie van zieke werknemers en voorkom langdurig verzuim. Blijf op de hoogte van verplichtingen en regels rondom ziekteverzuim, je leest het allemaal in deze blog.

De Wet verbetering Poortwachter is een belangrijke wetgeving die van toepassing is op werkgevers en ondernemers in Nederland. Het doel van deze wet is om de re-integratie van zieke werknemers te bevorderen en langdurig verzuim te voorkomen. In dit artikel bespreken we waar je als werkgever of ondernemer op moet letten bij het naleven van deze wet.

Verplichtingen bij ziekteverzuim

Als werkgever of ondernemer heb je bepaalde verplichtingen wanneer een werknemer ziek wordt. Zo ben je verplicht om samen met de zieke werknemer een plan van aanpak op te stellen voor de re-integratie. Dit plan moet binnen zes weken na de eerste ziektedag worden opgesteld.

Daarnaast dien je regelmatig contact te onderhouden met de zieke werknemer en eventuele arbodienst of bedrijfsarts. Het is belangrijk om de voortgang van het herstel en de re-integratie goed in de gaten te houden.

Re-integratiedossier bijhouden

Een ander belangrijk aspect van de Wet verbetering Poortwachter is het bijhouden van een re-integratiedossier. Hierin leg je alle stappen en afspraken rondom de re-integratie vast. Denk hierbij aan verslagen van gesprekken, medische informatie en actiepunten.

Het is essentieel om dit dossier goed bij te houden, omdat het dient als bewijsmateriaal mocht er in de toekomst een geschil ontstaan over de re-integratie-inspanningen.

Loondoorbetaling bij ziekte

Een ander belangrijk onderdeel van de Wet verbetering Poortwachter is de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Als werkgever of ondernemer ben je verplicht om het loon van een zieke werknemer gedurende een bepaalde periode door te betalen.

Deze periode is in eerste instantie twee jaar, maar kan onder bepaalde voorwaarden worden verlengd tot maximaal vijf jaar. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels en voorwaarden rondom loondoorbetaling bij ziekte, om zo financiële risico's te voorkomen.

Sancties bij niet naleven van de wet

Het niet naleven van de Wet verbetering Poortwachter kan leiden tot sancties. Zo kan het UWV een loonsanctie opleggen als blijkt dat je als werkgever of ondernemer onvoldoende hebt gedaan aan de re-integratie van een zieke werknemer.

Daarnaast kan het niet voldoen aan de verplichtingen uit deze wet leiden tot extra kosten, zoals het moeten doorbetalen van het loon na afloop van de wettelijke termijn.

Conclusie

Als werkgever of ondernemer is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verplichtingen en regels rondom ziekteverzuim en re-integratie. De Wet verbetering Poortwachter legt deze verplichtingen vast en heeft als doel om de re-integratie van zieke werknemers te bevorderen.

Door het naleven van deze wet voorkom je niet alleen sancties, maar draag je ook bij aan het welzijn en de gezondheid van je werknemers. Zorg dus dat je goed op de hoogte bent van de regels en neem je verantwoordelijkheid als werkgever of ondernemer, het opstellen van een verzuimprotocol kan hierbij helpen.

Over de auteur
Als voormalig Interim Innovatie Consultant bij de Nationale Politie heeft Jan-Paul Kreukniet een schat aan ervaring en kennis opgedaan op het gebied van onderzoek en veiligheid. Hij weet als geen ander hoe belangrijk het is om te blijven innoveren en bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen in zijn vakgebied.

Haagsch Recherchebureau investeert dan ook voortdurend in nieuwe middelen en technologie om de kwaliteit van de recherche onderzoeken te verhogen.

Blog delen of opslaan?

Fraude preventie tips ontvangen?

Weten wat jij kunt doen om fraude te voorkomen en op de hoogte blijven van nieuwe fraudevormen?
Ik begrijp en stem ermee in dat Haagsch Recherchebureau mijn gegevens mag verzamelen, verwerken en bewaren overeenkomstig het privacybeleid.
Dankjewel, je ontvangt vanaf nu onze fraude tips.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
WhatsApp Logo
Adviesgesprek inplannen?