Woonfraude en ondermijning in de vastgoedbranche

Je kunt zowel bewust als onbewust in aanraking komen met woonfraude en ondermijnende activiteiten die in strijd zijn met de wetgeving. Een buurman met afgeplakte ramen, een huurder die alleen contant betaalt en een winkel waar nooit een klant bij langs komt. Woonfraude is een vervelend probleem. Zeker nu de vraag naar woningen zo groot is. Het komt regelmatig voor dat er onjuiste gegevens worden verstrekt bij de inschrijving van een woning. Hoe herken je deze situaties en wat kun je hiertegen doen? Je leest het in deze blog.

Fraude in de vastgoedbranche kan op diverse manieren plaatsvinden. Bekende voorbeelden van fraude zijn: woonfraude, huurfraude en ondermijning. Woningen worden steeds vaker onder- of doorverhuurd. Het Haagsch Recherchebureau ziet dat er steeds meer sprake is van onbewoonde panden en verblijfplaatsen waar criminele activiteiten plaatsvinden. De vastgoedbranche is gevoelig voor dit soort ondermijnende criminaliteit, mede door inadequate screenings, hoge rendementen en lage pakkans. Ook de wet- en regelgeving speelt hier een belangrijke rol in. Zo staat de privacywetgeving informatie-uitwisseling tussen partijen in de weg. Dit geeft fraudeurs vrij spel in de woningmarkten vanwege anonimiteit en financiële aantrekkelijkheid.

Ondermijnende criminaliteit

Bij een onderzoek naar ondermijnende criminaliteit en woonfraude voert het Haagsch Recherchebureau onderzoek uit. De combinatie van hoogopgeleide rechercheurs en een uitgebreid aanbod van diverse specialistische middelen maakt dat we ongezien onderzoeken kunnen uitvoeren in ondermijnende criminaliteit. 

Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit bestaat namelijk uit diverse soorten activiteiten. Bij deze activiteiten maken zij gebruik van de bestaande maatschappelijke orde en structuur. Bemiddelaars in de vastgoedbranche kunnen hierdoor zowel bewust als onbewust bijdragen aan ondermijning in huur- en koopwoningen door signalen te negeren, onjuiste screenings uit te voeren, dwang of afpersing en te veel mensen in een woning te laten wonen.

Legale bedrijven en woningen worden dan beschikbaar gesteld om illegale activiteiten zoals de handel in (soft)drugs, mensenhandel, illegale prostitutie en witwassing te faciliteren. Zo worden organisaties en andere verhuurders geconfronteerd met huurders die een drugslab onderbrengen of gestolen goederen en criminelen huisvesten. De impact hiervan op de samenleving uit zich in de vorm van excessief geweld dat niet alleen betrokken partijen raakt, maar ook omstanders en onbedoelde slachtoffers. 

Hoe herken je woonfraude?

Onder woon- en huurfraude verstaan wij verschillende soorten oplichting van onrechtmatige verhuur en bewoning. Het is een verzamelnaam voor diverse soorten oplichting in de vastgoedbranche. Met name onrechtmatige (onder)huur gaat vaker gepaard met huurfraude in contracten en identiteitsfraude. Het is aan de buitenkant van een woning niet altijd te zien wat erbinnen afspeelt. Maar het is wel mogelijk om bewust te zijn van activiteiten en signalen rondom de wijk die suggereren op illegale handelingen.

Gemeenten beschikken over veel informatie, maar zijn zich er niet van bewust op activiteiten die signaleren tot woon- en huurfraude. Afwisselende inschrijvingen op eenzelfde adres binnen een kort tijdsbestek kan bijvoorbeeld duiden op mensenhandel. Bedrijven waar geen klanten langskomen, maar waar regelmatig dure auto’s voor de deur staan kan wijzen op witwaspraktijken. Vieze chemische geuren kunnen duiden op drugslabs. En huizen waar tot diep in de nacht onbekende mensen in- en uitlopen kunnen leiden to onveilige en gewelddadige situaties in en rondom de wijk. Dit hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn, maar het zijn wel signalen waar rekening mee moet worden gehouden. 

Voor het herkennen van deze signalen spelen zowel baliemedewerkers, handhavers en vergunningverleners als omwonende en overheidsinstanties een grote rol. Zij vormen de ogen en oren in een gemeente of wijk. Herkennen van deze signalen is een ding, maar hiermee los je het probleem niet op. Het is belangrijk om deze signalen te melden bij een meldpunt in de buurt. Doorgaans kan dit bij de politie op Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 (gratis) of online.

Bij een anonieme melding is er geen bewijslast vereist. Iedereen mag een melding maken. De gemeente of de politie gaat dan op onderzoek uit. Woningcorporaties en verhuurders kunnen ook zelf een onderzoek starten door particuliere instanties, zoals het Haagsch Recherchebureau, in te schakelen.

Maatregelen tegen woonfraude 

Ondermijnende activiteiten en fraude in de vastgoedbranche moet effectiever aangepakt worden. Om de criminaliteit hierin tegen te gaan horen verhuurders, panden, gemeentes en overheden preventieve maatregelen nemen om deze activiteiten te weren. Zij spelen een grote rol in het signaleren van deze activiteiten. Het begint bij de verhuurbranche. Die geeft voorlichting over signalen en de gevolgen van malafide huurders & ondermijnende criminaliteit aan burgers, bemiddelaars en woningeigenaren. De Makelaars voeren screenings uit vooraf de intake en medewerkers van woningcorporaties en andere particuliere organisaties houden de wijk in de gaten of beginnen een onderzoek. Helaas kunnen woningcorporaties niet altijd uitgebreid onderzoek uitvoeren door het tekort aan middelen en tijd. Meer middelen en mogelijkheden moeten daarom beschikbaar gesteld worden voor het uitvoeren van bijvoorbeeld goede screenings, operaties en informatie uitwisselingen.

Onderzoek door Haagsch Recherchebureau

Vermoed je op een adres woonfraude, huurfraude of ondermijning? Bij een onderzoek naar illegale activiteiten in de woningmarkt voert het Haagsch Recherchebureau onderzoek uit middels Tactisch en Digitaal Onderzoek door de inzet van diverse middelen. Je kunt hier denken aan communicatiemiddelen, drones, postvoertuigen en verborgen of warmtebeeld camera’s. Hiermee is het onderzoek efficiënt uit te voeren. Drone en camerabeelden kunnen bijvoorbeeld real-time worden ingezien, waardoor de operatie op afstand kan worden bijgestuurd.

Wij stellen dan vast wie de daadwerkelijke bewoner is van een pand, waar de hoofdhuurder verblijft en of er in dit pand mogelijk sprake is van onderhuur, wietteelt, prostitutie of andere vormen van fraude en ondermijning. 

Graag adviseren we je vrijblijvend en geheel kosteloos, elke zaak is immers anders. We kunnen ons goed voorstellen dat je het spannend vindt om een recherchebureau in te schakelen, je doet dat immers niet elke dag. Een vrijblijvend adviesgesprek vindt daarom, indien nodig, plaats op neutraal terrein en het contact verloopt via het kanaal die de voorkeur heeft. Dit zodat de wederpartij niets meekrijgt van het contact dat je met ons hebt. 

Over de auteur
Als voormalig Interim Innovatie Consultant bij de Nationale Politie heeft Jan-Paul Kreukniet een schat aan ervaring en kennis opgedaan op het gebied van onderzoek en veiligheid. Hij weet als geen ander hoe belangrijk het is om te blijven innoveren en bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen in zijn vakgebied.

Haagsch Recherchebureau investeert dan ook voortdurend in nieuwe middelen en technologie om de kwaliteit van de recherche onderzoeken te verhogen.

Blog delen of opslaan?

WhatsApp Logo